Het doel van dit project is om 10 tot 20 metaal geprinte onderdelen te introduceren op de markt. Dat kan zijn als (machine)onderdeel of als tool. De projectdeelnemers krijgen de beschikking over de laatste expertise op het gebied van de verschillende additive manufacturing (print)processen en worden meegenomen in het complete plaatje rondom de technologie, maar zeker ook in de aspecten; business, mens en bedrijf.

Het NLR heeft de rol van technologisch kennisleverancier in het project en beschikt over apparatuur voor 3D-print experimenten en pilotproducties. Zij zullen met de deelnemende bedrijven ontwerpstudies uitvoeren en de productie voorbereiden. De Technische Universiteit Delft, afdeling 3M (Werktuigbouwkunde - Mechanisch, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen) tekent voor onderzoek van het gedrag van additieve fabricagematerialen. Ook is er voorzien in professionele begeleiding van het onderzoek en de ontwikkeling naar alle niet-technische aspecten vanuit de design thinking methodologie.

Het project zal uiteindelijk bestaan uit een consortium van ongeveer 20 bedrijven (mkb en grotere bedrijven) die regelmatig bijeenkomen om (veilig) kennis te delen. Het project loopt 4 jaar en wordt gefinancierd door bijdragen vanuit de industrie, regionale en Europese gelden (EFRO, Kansen voor West). De subsidie over het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt 30%. De totale begroting is nu geschat op 7,5 miljoen euro (incl. EFRO-subsidie).

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen in het consortium, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt uw interesse kenbaar maken op info@vereniging-ion.nl.

Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018, op woensdag 14 november 2018 tijdens het thema 3D printing in het congresprogramma, zal de intentieverklaring worden getekend.