De nieuwe Arbowet is net in werking getreden. In navolging van de grotere rol van de preventiemedewerker, heeft Steunpunt RI&E de gratis helpdesk uitgebreid. Naast vragen rond de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) kan men hier nu ook terecht met vragen over de preventiemedewerker.

Wendela Hooftman, projectleider van Steunpunt RI&E vertelt: “Steeds meer bedrijven hebben een preventiemedewerker of zijn bezig een preventiemedewerker aan te wijzen. Met de grotere invloed van de OR hierop, komen er ook meer vragen. Typische vragen die we krijgen, hebben te maken met de rol en de taken van de preventiemedewerker. HR-medewerkers, OR-leden en management vragen zich ook vaak af over welke kennis en vaardigheden een goede preventiemedewerker moet beschikken.” Door de helpdesk uit te breiden kan men nu ook terecht met vragen over de preventiemedewerker.

“Preventiemedewerkers zelf hebben ook nogal eens vragen over hun positie in de organisatie of bijvoorbeeld over waar ze goede informatie kunnen vinden over bepaalde onderwerpen. Preventiemedewerkers kunnen nu ook voor dit soort vragen contact opnemen met onze helpdesk”.

De helpdesk is dagelijks bereikbaar via info@rie.nl en op donderdagochtend tussen 11 en 12 uur via het telefoonnummer 088 - 866 56 00.