Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 is vanuit Vereniging ION formeel besloten tot de oprichting van de Stichting Innovat.ION. Deze stichting is een voortzetting van het Kennis Platform Oppervlakte Technologie (KP.OT) binnen de contouren Vereniging ION.

Stichting Innovat.ION is een zelfstandige entiteit waarvan 2 van de 4 bestuursleden uit Vereniging ION leden zullen bestaan. De officiële aftrap van Stichting Innovat.ION is 1 januari 2019.
De bedoeling is dat Stichting Innovat.ION een platform wordt waar innovaties voor de branche uitgevoerd kunnen worden in projecten met bedrijfsbijdragen en subsidies. Door deze specifieke inbedding kunnen projecten sneller tot wasdom komen. Iets waar de branche grote behoefte aan heeft. 

Het eerste grote wapenfeit van Stichting Innovat.ION is tijdens het congresblok 3D printing voltrokken in 's-Hertogenbosch, de ondertekening van een convenant door de 3 kennispartners (NLR, TU Delft en Stichting Innovat.ION) samen met ongeveer 15 MKB-bedrijven.
Doel van het project is bedrijven te ondersteunen door met hen metaal geprinte onderdelen op de markt te brengen. Dit betekent dat ook aspecten als business, het bedrijf en de mens in het AM-proces aan bod komen. Dat in dit proces het kiezen van de juiste coating erg belangrijk is, spreekt voor zich. De kennis van de werkgroep 3D Metal Printing van Vereniging ION zal daarom meegenomen worden. En uiteraard zal ook het netwerk van FLAM3D betrokken worden.

Namens Stichting Innovat.ION zal Arjan de Bruin aan het project deelnemen. Op de foto hierboven is te zien hoe Arjan tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 op het 3D printing plein wordt geïnterviewd.

Het logo dat gebruikt zal worden door Stichting Innovat.ION is: