Net als uw gebouw of uw productielijn, heeft ook de juridische positie van uw bedrijf onderhoud nodig. Helaas blijkt dat in de praktijk dat onderhoud nogal eens wordt vergeten. In uw dagelijkse praktijk zult u daar weinig van merken, totdat er een geschil ontstaat met een klant of een leverancier. Dan staat u heel zwak als u nog voorwaarden gebruikt van een entiteit die reeds op 1 januari 2014 is opgegaan in Vereniging ION en waarvan de inhoud dus is verouderd. 

Omdat het opstellen van voorwaarden tijdrovend en kostbaar is, heeft Vereniging ION diverse branche specifieke voorwaarden ontwikkeld. Deze voorwaarden worden regelmatig aan de geldende wet- en regelgeving aangepast, en indien nodig ook (opnieuw) gedeponeerd. Deze voorwaarden kunnen door de leden kosteloos gebruikt worden. De voorwaarden kunt u downloaden via de website https://vereniging-ion.nl/vereniging-ion/ion-voorwaarden. Wilt u liever een Word-versie? Kijk dan even in het ledengedeelte van de website.

Heeft u vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 030 - 630 03 90 of info@vereniging-ion.nl.

NB: indien u de ION-voorwaarden, of het feit dat u lid bent van Vereniging ION, op uw website wilt vermelden, dan kunt u via het secretariaat ook een jpeg van het ION-logo aanvragen.