Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Let op 1; Voor ondernemers in de oppervlaktebehandelende industrie lijkt op dit moment het effect mee te vallen, maar zoals uit de volgende alinea zal blijken, wordt de klap voor de oppervlaktebehandelende industrie pas later verwacht.

Let op 2; Momenteel blijkt dat in de sectoren die het hardst getroffen worden ook maatregelen genomen worden als het opschorten van het uitkeren van vakantiegeld, het opschorten van het betalen van pensioenpremie's en het verplicht opnemen van vakantiedagen. In deze tijd kan in overleg tussen werkgever en werknemer veel, maar het is niet de bedoeling dat je als werkgever dit soort zaken eenzijdig oplegt. Ook als er problemen ontstaan van deze aard, kan een beroep worden gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Belangrijk om te weten is dat zolang de werkgever geld krijgt uit de NOW, het uitgangspunt is dat de werknemer niet ontslagen wordt en deze het volledige loon krijgt doorbetaald. De werknemer hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als deze een flexibel contract heeft of voor een uitzendbureau werkt. 

Meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx

Orderportefeuille metaal daalt fors

De orderportefeuille van MKB-metaalbedrijven neemt in rap tempo af. Ondanks het feit dat de sector zich kenmerkt door relatief lange orderportefeuilles, is de omzet bij bijna de helft van de bedrijven afgenomen. De gemiddelde omzetafname bedroeg ongeveer 30%. Toch wordt de grootste klap na de zomer verwacht, dat de Koninklijke Metaalunie op basis van eigen onderzoek onder de leden heeft uitgezocht. Het persbericht is te vinden op de website van de Koninklijke Metaalunie: https://metaalunie.nl/Details/2020/04/14/MKB-metaal-verwacht-grootste-klap-na-de-zomer

Voor de oppervlaktebehandelende industrie lijkt het momenteel nog mee te vallen. Wel zijn vaak het aantal ploegen verminderd, is de bezetting verkleind door scheidingsmaatregelen (1,5 m) of is de flexibele schil verkleind. Echter, net als voor de metaal wordt ook voor andere productstromen de klap pas na de zomer verwacht. 

ONL meldt: Steunpakket kabinet fors uitgebreid en betalingsmoraal grote bedrijven wordt slechter

Op de website van ONL wordt via een persbericht kenbaar gemaakt dat het steunpakket van het kabinet fors is uitgebreid. De informatie is te lezen via de link: https://onl.nl/steunpakket-van-kabinet-uitgebreid-belangrijke-pijnpunten-grotendeels-opgelost/ 

Verder lijkt het krediet voor grote bedrijven vooral gezocht te worden bij kleine bedrijven. Wettelijk moet er na 30 dagen een rente worden vergoed, maar daar hebben grote bedrijven lak aan. Zie het artikel: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/straf-hufterig-gedrag-van-grote-retailers-af~bf68653c/. Hoewel het artikel gaat over retailers, krijgen wij ook uit de oppervlaktebehandelende industrie deze signalen.

Veel activiteiten van Vereniging ION gaan "gewoon" door

Hoewel het allemaal wat op de achtergrond lijkt te komen, kunnen we melden dat de activiteiten van Vereniging ION, Vereniging Qual.ION en Stichting Innovat.ION "gewoon" doorgaan. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden die de intelligente lock-down ons geeft. De bureaumedewerkers werken dus momenteel vanuit hun thuisadres. Ook worden de cursussen momenteel niet meer gegeven, bijeenkomsten niet meer gehouden en gaan fysieke vergaderingen niet door.

Voor mensen die deze tijd willen gebruiken om toch wat meer kennis over oppervlaktetechnieken te vergaren heeft Vereniging ION, zoals in de nieuwsbrief van 3 april is aangegeven, een reader uitgegeven. Meer informatie: https://vereniging-ion.nl/onze-reader-industriele-oppervlaktetechnieken-iets-u

De Materials+Eurofinish+Surface 2020 is uitgesteld naar 2021. Er wordt momenteel onderzocht of er in één of andere vorm toch een platform aangeboden kan worden waarbij een aantal kenniselementen worden gebracht. Dit zal mogelijk in de vorm van een webinar zijn. Houd de website https://materials-eurofinish-surface.com/ of de website van Vereniging ION in de gaten.

Met veel digitaal vergaderen, bellen en mailen worden de belangen van de branche nog steeds, zo goed als mogelijk, behartigd. Niet alleen in Nederland, zoals overleg met ministeries, rijksdiensten, collega brancheverenigingen en (lid)bedrijven, maar ook op Europees niveau wordt er nog veel samengewerkt om straks niet allerlei deadlines te hebben gemist of acties niet te hebben uitgevoerd, die noodzakelijk zijn om ook na de Coronacrisis het oppervlaktebehandelend bedrijf te kunnen blijven voeren.

De internationale vergaderingen voor Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod zijn deels web-based geworden en deels uitgesteld. Het zal dus zeker betekenen dat er op een aantal dossiers vertraging gaat optreden. De Algemene Ledenvergadering voor Vereniging Qual.ION is verplaatst naar 16 september 2020 om 09.00 uur te Nieuwegein.

Werken in de anderhalvemetereconomie; protocol voor de industrie in de maak

D
e Metaalunie, FME en de vakbonden werken aan een protocol voor een werkelijkheid op 1,5 meter. De informatie is onder andere te vinden via de link: https://www.metaalnieuws.nl/werken-in-de-anderhalvemetereconomie-protocol-voor-de-industrie-in-de-maak/?utm_campaign=MetaalNieuwsBrief&utm_content=14+april+2020&utm_source=MetaalNieuws&utm_medium=email