Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Het kabinet doet er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. We werken nu met man en macht aan de regeling waarover aanstaande vrijdag (27 maart) meer informatie volgt. De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hier (Q&A). De set wordt voortdurend uitgebreid.

Wat houdt de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in?
De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier (pagina). Wij vragen u om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag 27 maart de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat u eenvoudig kunt nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Mocht u nog enige ontvangsten hebben dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.

Zo veel mogelijk digitaal
Het kan zo zijn dat u en uw partner voor de aanvraag in uw gemeente een DigiD nodig hebben om uzelf te identificeren. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.

Bron: ONL


Verder heeft het Ministerie van SZW in het kader van Veilig Werken een nieuwsbrief uitgegeven met richtlijnen voor werkgevers en werknemers. Deze nieuwsbrief vindt u onderstaand.

De afgelopen weken is het leven voor veel mensen drastisch veranderd als gevolg van het Coronavirus. We leven mee met iedereen die geraakt is en moedigen aan om goed op de gezondheid en veiligheid van jezelf en elkaar te letten. De huidige situatie laat ons zien hoe belangrijk het is om de juiste maatregelen met elkaar op te volgen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een gezonde leef- en werkomgeving. In deze editie lees je alles rondom het Coronavirus voor werknemers en werkgevers, van serieuze maatregelen tot mooie initiatieven. Ook rondom veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen zullen we de komende tijd tips en kennis met je blijven delen.

Het Coronavirus - Wat moet je weten als werkgever en werknemer?
Veel informatie over het Coronavirus is al beschikbaar, maar per dag kan de situatie veranderen. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven. Via de website van de Rijksoverheid kun je alle informatie over het coronavirus vinden. Ook vind je daar specifieke informatie over de sector Bouw en Techniek, beschermingsmiddelen voor professionals en pagina's voor veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers én werknemers.

Hygiëne maatregelen
Om de verspreiding van het nieuwe Coronavirus te voorkomen kun je als organisatie een aantal belangrijke maatregelen nemen. Zorg ervoor dat je medewerkers van deze belangrijkste hygiëne maatregelen op de hoogte zijn:

  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt (met uitzondering van professionals in de zorg)
  • Geen handen schudden.
  • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een afgesloten prullenbak.Belangrijke tips

Het is belangrijk om ook op de volgende zaken te letten

  • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
  • Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiëne maatregelen. Zo bescherm je elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.
  • Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt van elkaar
  • Ben je in een van de door het RIVM aangewezen risicogebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts (meer dan 38 graden celsius) en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
  • Heb je als organisatie behoefte aan specifiek advies, dan is de eigen bedrijfsarts daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Verder is er altijd informatie te vinden via de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.