Als je een gezamenlijke vijand hebt, dan is het maken van coalities een logische keuze. Wereldwijd is corrosie een gezamenlijke vijand die niet alleen hoge kosten veroorzaakt vanwege het bestrijden van corrosie, maar kan ook door degeneratie van materialen leiden tot levensbedreigende situaties en zelfs doden tot gevolg hebben. De Seveso ramp (1976) in Italië, een ontploffing van een chemische fabriek door een gecorrodeerde afsluiter, is zelfs de rechtstreekse reden van onze huidige BRZO+ wetgeving.

De European Federation of Corrosion (EFC) is gestart in 1955 met het smeden van coalities ter bestrijding van corrosie. Om corrosie te bestrijden is het begrijpen van de mechanismes die corrosie veroorzaken zeer belangrijk. Vandaar dat het platform bestaat uit wetenschappers, ingenieurs en (onderhouds)technici die gezamenlijk al 65 jaar bezig zijn om corrosie het hoofd te bieden.

Vereniging ION werkt momenteel mee aan het project Corrosie onder Isolatie, een project onder leiding van World Class Maintenance. Vereniging ION heeft het voorzitterschap van één van de drie werkgroepen, de Werkgroep Coatings. De resultaten van het Corrosie onder Isolatie-project zullen worden meegenomen in de herziening van de ISO 55.000 (penvoerder EFC - verwacht september 2020) en in het topsector project Safety Delta Nederland. Een filmpje van World Class Maintenance met wat kengetallen over corrosie is te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5YnQhQHCPHU

Voor Vereniging ION is de toelating tot het platform van EFC belangrijk, omdat aanhaken bij een dergelijk sterk netwerk toegang geeft tot specialisten in geheel Europa. Daarnaast is de EFC de penvoerder voor diverse ISO-normen. Om een beeld te krijgen van de EFC zijn de nieuwsbrief en de e-nieuwsbrief als bijlage aan dit nieuwsitem toegevoegd (zie rechts). 

Voor de volledigheid is het nog goed om te weten dat er jaarlijks een EUROCORR congres is. In 2020 is dit congres van 6 - 10 september in Brussel. En om even een beeld van de omvang te scheppen; in 2019 waren er 1.200 bezoekers uit 49 landen, waren er 699 presentaties in maximaal 16 parallelsessies, waren er 180 banners en 40 exposanten. Mede-organisator in 2020 is VOM België. Het thema voor 2020 is "Closing the gap between industry and academia in corrosion science and prediction".