Op maandag 22 juni werd het webevent Corrosie onder Isolatie gehouden als alternatief van het fysieke eindevent dat in maart zou worden gehouden. Bijna 100 bezoekers waren getuige van de introductie van de tool die door World Class Maintenance is opgeleverd. Vereniging ION was betrokken bij de Werkgroep Coatings.

Een onzichtbare sluipmoordenaar wordt corrosie onder isolatie genoemd. Niet voor niets wordt binnen het topsectoren project Safety Delta Nederland (veiligste chemische industrie ter wereld in 2030) het onderwerp "aging assets" met daarbinnen het deelproject corrosie onder isolatie, specifiek benoemd. Corrosie onder isolatie is het versneld corroderen van metalen leidingen onder invloed van een agressief milieu. Dat milieu wordt in stand gehouden en onzichtbaar gemaakt door de aanwezige isolatie. Al vanaf 2015 staat dit onderwerp prominent op de agenda van World Class Maintenance, maar in 2018 is het project gestart waarvan we deze middag de opbrengst hebben laten zien.

Het resultaat is een managementtool die op basis van een gewogen risico inschatting aangeeft wat te doen als je eigenaar bent van een (proces) installatie. En hoewel er veel over val te vertellen volstaan we hier met een drietal links.

De presentatie video van de tool (5 minuten): https://www.youtube.com/watch?v=YF84wPDz79A

De opname van het webinar (60 minuten): https://www.worldclassmaintenance.com/webinar-corrosie-onder-isolatie-op-youtube/

De link naar de website van World Class Maintenance: https://www.worldclassmaintenance.com/

In het najaar van 2020 zal een aantal projecten worden gestart waarbij de tool in de praktijk gebruikt zal worden, en zullen er via de veiligheidsregio's ook instructiedagen worden georganiseerd voor (potentiƫle) gebruikers. En uiteraard zal er een community worden opgezet om de resultaten uit de praktijk ook weer terug te koppelen naar de werkgroepen om het instrumentarium nog verder te verfijnen.