Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Veiligheid Voorop ontwikkelde een ‘handreiking heldere afspraken’ en op 4 september organiseren het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en Veiligheid Voorop een webinar over dit thema. 

Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en Corine Baarends van Veiligheid Voorop lichten toe waarom aandacht voor gezond en veilig werken in de keten voor hen zo belangrijk is.

De ‘handreiking heldere afspraken’ is mede tot stand gekomen door ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rob Triemstra (plaatsvervangend directeur van de directie Gezond en Veilig Werken) is namens het ministerie betrokken geweest bij het Stimuleringsproject ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’. Triemstra: “Veilig samenwerken in de keten, is een belangrijk verbeterpunt in de chemische industrie. De ‘handreiking heldere afspraken’ is een uitstekende basis voor een gesprek tussen ketenpartners over goed en veilig werken. Het is een waardevol instrument, Zo’n gesprek moet wel in goede aarde vallen. Dan gaat het over ‘veiligheidscultuur’. Openheid, vertrouwen en respect: dat zie ik echt als randvoorwaarden.”
Volgens Triemstra is preventie méér dan het naleven van regels: het heeft ook te maken met intrinsieke motivatie van medewerkers en management. “Daarom vind ik het thema ‘eigenaarschap’ van de Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop ook zo goed gekozen. Je kunt ‘eigenaarschap’ definiëren als iets ‘dat je nu eenmaal moet doen’, maar ook als iets ‘dat je wilt doen’.” Triemstra vindt dat veiligheid bij het management begint: “Het management moet het goede voorbeeld geven en voorop lopen.”

Namens het ministerie van SZW is hij blij dat bedrijven in de chemieketen zélf de handschoen hebben opgenomen en niet alleen de handreiking hebben opgesteld, maar deze ook steeds opnieuw bij bedrijven onder de aandacht brengen. Om hieraan bij te dragen wil het ministerie van SZW door middel van een webinar de handreiking bekend maken bij een brede doelgroep als voorbeeld van branches die zelf actief aan de slag zijn met het zelf organiseren van gezond en veilig werken. 

“Ketenveiligheid staat wel strak bovenaan als hét onderwerp waar veel te halen valt voor veilige werken. Er wordt meer en meer van bedrijven verwacht dat je samen veiligheidsissues aanpakt. Vroeger waren bedrijven toch vooral gewend om intern naar veiligheid te kijken.” Sinds 2015 is Corine Baarends bij Veiligheid Voorop betrokken als projectleider. Haar voetstappen liggen in de chemische industrie waar zij verschillende functies vervulde op gebied van HSE.

“Nederland loopt met het programma Veiligheid Voorop ook echt letterlijk voorop: nergens ter wereld is een dergelijk initiatief genomen”, vindt zij. Binnen de veiligheidswereld is ‘eigenaarschap’ tegenwoordig een thema waar veel bedrijven zich op richten. Baarends: “Voor mij betekent eigenaarschap dat iedereen binnen een bedrijf zich verantwoordelijk voelt en ook zelf handelt voor het aandeel dat hij of zij aan veiligheid kan leveren.” Dat laatste geldt natuurlijk bij uitstek voor samenwerking in de keten. Het is al te makkelijk om er bij veiligheidskwesties vanuit te gaan dat de ketenpartner het wel voor zijn rekening neemt.

Uit haar eigen ervaring weet Corine Baarends dat het geen kwestie van onwil is bij bedrijven, integendeel. “Er is heel veel te doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf aan de wet- en regelgeving en andere verplichtingen voldoet. Niet-verplichte zaken komen dan soms in het gedrang.” Hoe kun je dan opdrachtgevers en opdrachtnemers in de chemische industrie ertoe verleiden om bijvoorbeeld de ‘handreiking heldere afspraken’ met ketenpartners te gebruiken? Baarends: “Dat kun je doen door steeds op een andere manier de belangrijke zaken onder de aandacht te brengen. Vandaar dat onze handreiking een mooie tool is: ontwikkeld door de mensen in de praktijk, kort en overzichtelijk. Je legt hem bij gesprekken met ketenpartners op tafel zodat het een voortdurende reminder is om veiligheid in alle fasen van de samenwerking mee te nemen.”

Corine Baarends: “Ik geloof heel sterk in ethisch werken; ik ben ervan overtuigd dat de meest ethische bedrijven de uiteindelijk de beste prestaties neerzetten. Veilig werken is er daar één van. Bedrijven die zorgvuldig en verantwoord omgaan met mensen het milieu en financiële middelen voor een betere wereld. Daar doe ik het voor.”

U kunt zicht hier inschrijven voor het webinar.