Oppervlaktebehandeling is als lucht. Het is overal, maar alleen als het er niet meer is, valt het op. Het is dus voor iedereen relevant.

Maar wat zijn de technische mogelijkheden en hoe is het met de innovatiekracht in de komende jaren? Waar moeten we rekening mee houden in wet- en regelgeving en in normen? En hoe laten we zien dat oppervlaktetechnologieën niet alleen voor iedereen relevant zijn, maar ook dat er prachtige carrière kansen liggen voor vakmensen en academici.

In de aanloop van de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 is er in veel bladen over oppervlaktetechnologie en haar belang voor de maakindustrie geschreven. Een belangrijke uitgave was uiteraard de OT (vakblad Oppervlaktetechnieken) nummer 7 met als thema Duurzaamheid en Visie en het WOT2018 katern.

Met een mooie uitzending van BNR Bouwmeesters (terug te luisteren als podcast via de website van BNR Nieuwradio: https://www.bnr.nl/podcast/bouwmeesters/10360322/coatings-in-de-bouw ging op 12 november de branche letterlijk Nederland in. Door mensen uit de praktijk werd oppervlaktebehandeling in een mooi kader gezet.

Op dinsdag 13 november werd door inspecteur generaal mr. Marc Kuipers van Inspectie SZW de voor de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 Benelux hoofdstad van de oppervlaktebehandelende branche, de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch, geopend. Met een krachtig betoog vertelde hij dat overheid en industrie samen op moeten trekken om de industrie innovatief en veilig te maken en te houden.

Een mooi moment was de uitreiking van de CETS Henk de Man Memorial Award door CETS president Dave Elliott aan dr. Veronique Steukers van het Nickel Institute. Vooral het feit dat de overhandiging van de plaquette door Nick de Man (inderdaad zoon van) werd gedaan betekende voor de aanwezigen die Henk de Man hebben  gekend, erg veel.

Aansluitend werd door de voorzitter van Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van der Weijde en juryvoorzitter prof.dr.ir. Arjan Mol van de TU Delft, de ION Borghardt Award uitgereikt aan MAVOM Chemie. Zij hadden met hun inzending (zie ook https://vereniging-ion.nl/mavom-chemie-winnaar-ion-borghardt-award-2018) volgens het juryrapport ruimschoots voldaan aan de criteria. Het fraaie beeld van Patrick Visser staat dus vanaf nu bij MAVOM Chemie op de balie.

Daarna werden de SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus geopend. Door gebruik te maken van themapleinen, kunst in de gangpaden (https://www.patrickvisser-junkart.nl/) en fraaie toepassingen (TROTS OP) werd in een hal met daglicht een sfeervolle ontmoetingsplaats gecreëerd voor de aanwezigen. Door de aanwezige bedrijven en de vele presentaties, masterclasses en workshops was er veel kennis te halen en te delen. Mede met de inzet van een voorinschrijving en de NetwerkApp dacht de organisatie tools in te zetten die voor de bezoeker handig waren en voor de organisatie enige voorspelbaarheid in de bezoekersaantallen zou geven. Dat bleek niet zo. De afwijkingen bleken erg groot. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hoogtepunten in het congresprogramma bleken de presentaties van eindgebruikers zoals ASML, Sitech Services en FrieslandCampina. Ook de combinatie van actuele problemen en oplossingsrichtingen bleken goed te scoren. Denk daarbij aan het aanpakken van corrosie, hoe om te gaan met vervuiling in het substraat als gevolg van recycling, brandveiligheid, voedselveiligheid en coating kwaliteit in relatie met niet-gevaarlijke stoffen. De masterclass “Focus op kleur” van het Nederlands Kleurencentrum bleek meerdere dagen volgeboekt en de masterclass coatinginspectie van Smolders SSO en SCICON moest hals overkop een grotere locatie betrekken.

De programmaonderdelen automatisering, robotisering en 3D (metaal) printing bleken tot ieders verrassing laag te scoren. Op verzoek van de standhouders van 2016 was er dit keer gekozen voor een avondopenstelling van de SURFACE Campus. Daar waren deze onderdelen in het congresprogramma geprogrammeerd. Er bleek weinig belangstelling voor deze avondopening en dientengevolge voor deze congresonderdelen. Daar het aspect van een achterblijvende automatisering in de branche wel een thema is, en 3D metaal geprinte producten in 2030 wel 10% van de metaalproductie zal beslaan, zullen deze onderwerpen absoluut vaker aan de orde komen. Wel is het 3D printing convenant tussen de NLR, de TU Delft en Innovat.ION getekend. Het consortium moet samen met ongeveer 15 MKB-bedrijven de komende jaren een aantal productierijpe onderdelen opleveren.

De innovatietour met het bevoegd gezag was inspirerend en gaf een aantal ondernemers de kans om direct met mensen van de overheid te spreken over hun visie op de branche en de rol van de overheid daarin.

Door de keuze om het evenement niet samen te laten vallen met andere evenementen (in 2016 de Energiebeurs bijvoorbeeld), leek het rustiger dan de vorige editie. Het effect was daardoor wel, dat elke bezoeker een vakgenoot was. Het bezoek bestond vooral uit applicateurs en oem-ers. Analyses zullen de komende weken volgen.

Tijdens de business avond werd onder het genot van een diner veel genetwerkt. Het bijpraten over de politieke activiteiten in Den Haag door Hans Biesheuvel van ONL werd gewaardeerd en de lasershow was spectaculair.

16/11 hebben we de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 afgesloten. De beoogde bedrijfsbezoeken zullen op verzoek van de participanten over meerdere dagen verspreid worden en de komende maand plaatsvinden.

De komende weken zullen er nog in diverse bladen artikelen verschijnen over de oppervlaktebehandelende branche en zullen er nabeschouwingen volgen. De eindconclusie mag zijn dat we oppervlaktetechnologie een vernieuwend podium hebben gegeven waarbij de interactie met de totale keten van de maakindustrie van grote waarde is.