Het Steunpunt RI&E organiseert van 13 tot en met 17 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Doel van deze week is extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Ondernemers die aandacht hebben voor hun werknemers blijken meer tevreden medewerkers te hebben. Bovendien is de productiviteit in deze bedrijven hoger. Aandacht zit hem ook in het zorgen voor een veilige, prettige en gezonde werkplek.

Bewustmaking en aansporing
Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico's in een organisatie. Via een brede campagne worden ondernemers bewustgemaakt van het belang van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Via verschillende activiteiten worden ondernemers aangespoord om in deze week ook echt aan de slag te gaan met deze inventarisatie of de bestaande inventarisatie weer eens op te pakken.

Gezocht: Goede praktijkvoorbeelden
Tijdens eerder gehouden supportersbijeenkomst gaven verschillende supporters aan dat er veel goede voorbeelden zijn over de toegevoegde waarde van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor bedrijven. Steunpunt RI&E wil daarom graag goede voorbeelden op de website publiceren. Lees hier wat zij zoeken.

Programma
De activiteitenagenda bestaat uit workshops, telefonische consulten, advies op locatie en gratis uitvoering en toetsing van de inventarisate-instrumenten. Er is voor ondernemers een breed aanbod met interessante kortingen. Bekijk ook het overzicht van brancheorganisaties, arbodeskundigen, arbodiensten, adviseurs, opleiders en andere supporters. U kunt zich nog aanmelden met een activiteit.

Zie voor meer informatie de Linkedingroep en www.weekvanderie.nl. Wie extra aandacht wil vestigen op de week kan de banner opnemen. Zie hier hoe u deze kunt downloaden.