Werkgroep Update RAW besteksystematiek GWW H56 Conserveringswerken, gereed

De RAW-besteksystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten in de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW). De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Weg- en Waterbouw. Het stelsel als geheel – de RAW-systematiek – vormt de basis voor het maken van infrabestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. De RAW geldt als het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland.

Hoofdstuk 56, het hoofdstuk dat gaat over conserveringswerken, was aan revisie toe. Om dat werk uit te voeren heeft het CROW een team van specialisten samengesteld. In het team zaten vertegenwoordigers van (openbare) aanbesteders, (coating systeem) leveranciers, applicateurs, inspectiebedrijven en uiteraard ION. Met een start in COVID-19 tijd, dus via TEAMS, was de aanvang niet ideaal. Maar door veel en intensief vergaderen, later in het traject uiteraard ook weer fysiek, werden de artikelen stuk voor stuk behandeld en aangepast.

Enkele zaken die meegenomen zijn:

  • Alle relevante updates van normen en richtlijnen zijn verwerkt.
  • Nieuwe technieken zijn toegevoegd.
  • De test- en inspectiemethoden zijn in lijn gebracht met de normen en met de huidige werkwijzen.
  • Mogelijkheden tot prefab en werkuitvoering op een productielocatie (in een hal) zijn beter ingeweven in de tekst.

De verwachting is dat de nieuwe tekst in de volgende uitgave van de RAW catalogus wordt opgenomen.

Reacties