Richtlijn 2013/35/EU wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wet-/regelgeving door middel van een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze wijziging is ambtelijk grotendeels in concept gereed. Kleine correcties worden, ook in overleg met andere departementen, nog doorgevoerd. Daarna gaat het conceptbesluit naar de Ministerraad en zal deze voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Vervolgens zal het besluit definitief worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Mocht u interesse hebben in een concepttekst dan kunt u deze opvragen door een mailtje te sturen naar EMVrichtlijn@MinSZW.nl.

Bron: Nieuwsbrief EMV-richtlijn / Ministerie van SZW