6 november heeft minister Stef Blok een BNC-fiche gestuurd aan de Tweede Kamer. Dit fiche betreft wijzigingen in de carcinogene- en mutagene stoffen en betreft ook de nikkelverbindingen. Hoewel het vanwege de reeds lage grenswaarde van Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven slechts beperkt raakt, zijn er wijzigingen.

Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) en geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse praktijk.

In Nederland geldt momenteel een grenswaarde van 0,05 mg/m3. Dat is laag in vergelijking met veel andere EU-landen. Vandaar dat de aanpassing van de grenswaarde (BOEL = Binding Occupational Exposure Limit) vooral voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven van positieve invloed is. 

Verder betekent het wel een verdere detaillering. De wijzigingen zien er als volgt uit:

  • Voor nikkelverbindingen wordt een grenswaarde voorgesteld die geldt tot 18 januari 2025, en een strengere grenswaarde die vanaf dat moment geldt.
  • De interim grenswaarde wordt tot 17 januari 2025 in de EU 0,1mg/m3 TGG 8h, waarbij de grenswaarde van Nederland op 0,05mg/m3 TGG 8h zal blijven liggen.
  • De grenswaarde wordt vanaf 17 januari 2025 0,05 mg/m3 TGG 8h voor de inhaleerbare fractie, en 0,01 mg/m3 TGG 8h voor de respirabele fractie. De aanscherping zit voor Nederland vooral in de respirabele fractie. Respirabel is dat deel van het totaal stof dat kan doordringen tot in de longblaasjes. Het gaat om stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer.

Ten aanzien van de vastgestelde grenswaarde voor nikkelverbindingen zullen de kosten voor Nederlandse bedrijven waarschijnlijk meevallen; in ieder geval in de bedrijven waar blootstelling aan nikkelverbindingen op zou kunnen treden bij dezelfde processen als chroom 6. Dit omdat de Nederlandse grenswaarde voor chroom 6 ook al op een laag (streng) niveau ligt, en de blootstelling bij die processen dus al beheerst moet zijn. Daarnaast wordt in het REACH-kader door registranten voor werknemers vaak ook een DNEL (= REACH “grenswaarde” voor veilig gebruik zoals voorgeschreven in registratiedossiers door producenten/leveranciers) voorgeschreven ter hoogte van de door de Commissie in het huidige voorstel beschreven grenswaarde.

Heeft u hier vragen over? Neem gerust even contact met ons op.