Hoe actief ben je online? Daarover ging de eerste bijeenkomst van Young Surface (YS) op 9 januari. Twaalf YS-leden kregen van Sten van Poppel van marketingbureau Maaketing tips over het verbeteren van de online zichtbaarheid.

In kleine groepen werden de websites van collega’s bekeken en beoordeeld. Aangevuld met tips van Maaketing. “Vaak willen we teveel vertellen, maar probeer focus aan te brengen. Zeker op je website.”

De bijeenkomst vond plaats bij Vereniging ION in Nieuwegein, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Het was het moment om meteen nieuwjaarswensen uit te wisselen en het jaar goed te starten. Raveen Soekhoe van Straalbedrijf Colijn en Alain van der Weijde van BYK Gardner werden door YS-voorzitter Robin de Vries welkom geheten als nieuwe bestuursleden. Linda de Greef nam afscheid als bestuurslid. Later dit jaar stapt ook Lester Claassens uit het bestuur.

Dit jaar gaan de bestuursleden weer aan de slag om diverse activiteiten te organiseren. Op dinsdag 9 april staat een bezoek gepland aan het oosten van het land bij een bijzonder bedrijf. Dinsdag 25 juni is er een zomerse activiteit. Dinsdag 1 oktober wordt een collega-bedrijf bezocht.

Young Surface is de plek voor jonge (aankomende) leidinggevenden, bedrijfsleiders en directeuren in de oppervlaktebehandelende industrie. Binnen Young Surface gaat het vooral om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen.

Deelname is gratis voor iedereen tot 40 jaar. Aanmelden kan via youngsurface@vereniging-ion.nl