Grondstoffen worden schaarser en er is op bepaalde stoffen ook een beperking in het gebruik vanwege wet- en regelgeving.

Voor de industrie van Nederland is het noodzakelijk dat men tijdig kennis kan nemen van de ontwikkelingen, en als het nodig is, ook tijdig maatregelen neemt voor vervanging.

Daarom heeft RVO een tool ontwikkeld waarin u kunt ontdekken in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico vormt voor uw bedrijf. Ook vindt u hier handelingsperspectieven waarmee u het risico kunt beperken op een manier die past bij uw bedrijfsstrategie. In 2 stappen krijgt u inzicht en ontdek daarna hoe u kunt handelen.

Ofschoon ION verwacht dat de tool voor applicateurs wat minder relevant is, kan het zijn dat toeleveranciers wel baat hebben bij het gebruik van de tool. Vandaar dat wij deze tool via dit medium onder uw aandacht brengen.

De tool is te benaderen via de link: www.grondstoffenscanner.nl