PGS 15, een richtlijn die zich richt op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid voor de opslag en tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ondergaat een transformatie naar wat wordt genoemd 'PGS-15 nieuwe stijl'. Deze vernieuwde versie komt voort uit nauwe samenwerking met diverse brancheorganisaties en waardevolle input vanuit de Technische Commissie Industrieel.

Commentaarronde

In een uitgebreide commentaarronde hebben verschillende brancheorganisaties, commentaar gegeven op de 'PGS-15 nieuwe stijl'. De focus lag hierbij op enkele cruciale aspecten:

  • De complexiteit van de richtlijn in zijn nieuwe vorm voor de gebruiker.
  • De impact van versterkte eisen met betrekking tot brandwerendheid en draagconstructie van panden waarin stoffen worden opgeslagen, wat ingrijpende bouwkundige aanpassingen vereist.
  • De verhoogde eisen met betrekking tot afstanden tussen opslagvoorzieningen en andere ruimtes en locatiegrenzen, waarbij de gebruikelijke afstand van 10 meter nu wordt verhoogd naar 15 meter, wat in de praktijk vaak uitdagend blijkt.

Naast gezamenlijk commentaar is er ook specifiek individueel commentaar ingediend.

De commentaarronde voor #PGS15 NS:2024 is afgesloten. De diverse partijen hebben intensief samengewerkt, waaronder:

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), Koninklijke OnderhoudNL, Koninklijke Metaalunie, Koninklijke Bouwend Nederland, #VLPO, #VNJ, Air France Industries KLM, Hegin Metalfinishing BV, De Vries Surface Technologies, George Rogal, BUMAX, Bilfinger, Brand Energy & Infrastructure Services, en VVVF - Brancheorganisatie voor Verf- en Drukinktfabrikanten.

Het kostte vele uren om de uitgebreide maatregelen van commentaar te voorzien en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. Dank aan allen voor de constructieve samenwerking.

Najaar 2024

'PGS-15 nieuwe stijl' is een herziening van de PGS 15 interim versie 1.0 (augustus 2021), die in werking is getreden met de Omgevingswet per 1 januari 2024. Zodra deze nieuwe versie is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb), zal deze de interim versie vervangen. De verwachting is dat dit in het najaar van 2024 zal plaatsvinden.