De Omgevingswet zou oorspronkelijk worden ingevoerd op 1 januari 2018, maar is door de complexiteit en de inspraak van stakeholders (waaronder de 8 brancheverenigingen) vertraagd tot 1 januari 2022. Steeds is aangegeven dat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een gedegen uitwerking van het overgangsrecht en een goed werkend digitaal Omgevingsloket (DSO) voorwaardelijk is.

De invoering van de Omgevingswet kan alleen goed van start gaan als de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op peil blijft. En belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder woningbouw, ongehinderd door kunnen gaan. Daarom moet zowel de vergunningenketen als de planvormingsketen in het DSO werken. Dat betekent in de eerste plaats dat er een volledig stabiel en gereed DSO-LV moet zijn waarop bevoegd gezagen kunnen aansluiten. Voor softwareleveranciers en bevoegd gezagen is het lokaal werkend krijgen van het DSO een complexe operatie. Daarom moeten bevoegd gezagen genoeg tijd hebben om het stelsel in te regelen en ermee te oefenen.

Inmiddels zijn de pilots gestart en het functionerend krijgen van het DSO blijkt lastiger dan gedacht. Om toch de noodzakelijke 6 maanden oefenen te kunnen realiseren, is een inwerking treden op 1 januari 2022 niet reƫel. Vandaar de nieuwe datum; 1 juli 2022.

Daaruit volgt ook het besluit tot uitstel van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw. Deze wet zal op dezelfde datum worden ingevoerd.

Op 26 mei 2021 is hierover een brief aan de 2e Kamer gestuurd. Deze brief is als bijlage aan deze pagina gekoppeld.

Zie ook het nieuwsitem: https://vereniging-ion.nl/nieuws/omgevingswet-pas-invoeren-mkb-vriendelijk-dso