Lidmaatschap

Word lid van een proactieve vereniging!

Collectieve belangenbehartiging met een individueel karakter!

De oppervlaktebehandelende industrie vertegenwoordigt een krachtige en veelzijdige sector, waarin naast technologie de (inter)nationale wet- en regelgeving een sturende en vaak ook beperkende rol speelt. Dit dwingt de branche om innovatief te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Vereniging ION is hierbij de 'spin in het web' die partijen bij elkaar brengt, innovatie stimuleert en proactief participeert in het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Als lid van Vereniging ION worden uw belangen optimaal behartigd, waarnaast u bovendien kunt rekenen op een aantal zeer aantrekkelijke bijkomende voordelen.

Aan tafel in Den Haag en Brussel

Veel oppervlaktebehandelende bedrijven hebben te maken met zowel arbo- als milieugerelateerde wetten, voorschriften en regels. Zo stelt de Europese richtlijn REACH eisen aan het gebruik van specifieke stoffen, waarbij het vaak niet eenvoudig is om alternatieven te vinden voor producten en methoden die al decennialang worden toegepast. Een te snel verbod op het gebruik van bepaalde stoffen kan daarbij zelfs leiden tot kwaliteitsverlies en economische schade.
Vereniging ION onderhoudt goede contacten met beleidsmakers in zowel Den Haag als Brussel, voert overleg met regelgevingscommissies en geeft als lid van verschillende (Europese) werkgroepen en koepelorganisaties mede gestalte aan het (toekomstige) wettelijke kader voor de oppervlaktebehandelingsbranche. Daarbij hamert Vereniging ION op een rationele planning en uitvoering, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de technische en economische mogelijkheden en belangen van haar leden.

Promotie/communicatie

Het 'onbekend is onbemind' geldt ook voor specifieke technieken binnen de oppervlaktebehandelingswereld en een goede promotie, voorlichting en opleiding zijn in dit kader dan ook cruciaal. Hiervoor zet Vereniging ION verschillende instrumenten in. Zoals het uitgeven van het professionele vakblad Oppervlaktetechnieken, het maandelijks uitbrengen van een nieuwsbrief voor haar leden, (collectieve) deelname aan beurzen en het organiseren van de eigen tweejaarlijkse vakbeurs Surface. Ook worden opleidingen verzorgd en is voor het ontwikkelen van kwaliteitssystemen de aparte Vereniging Qual.ION opgericht. Daarnaast worden promotiebezoeken afgelegd bij (technische) scholen, worden publicaties geproduceerd over actuele en/of technische ontwikkelingen, wordt een deskundige helpdesk bemand en organiseert Vereniging ION themagerichte congressen en seminars.

Be good, and tell it!

Veel oppervlaktebehandelaars en hun toeleveranciers zijn dermate intensief met hun vak bezig dat ze de buitenwereld vaak 'vergeten te vertellen' waar ze goed in zijn en welke waarde/eigenschappen ze aan een product of machine kunnen toevoegen. In deze dynamische wereld komt het accent bovendien steeds meer op ketenintegratie te liggen. Hierdoor is het niet alleen noodzakelijk dat oppervlaktebehandelaars en hun toeleveranciers hun taken professioneel uitvoeren, maar ook dat de mogelijkheden en de waarde van de oppervlaktebehandelingsbranche binnen de keten en op de (inter)nationale markt worden herkend en erkend. Vereniging ION past verschillende marketingtools toe, waarmee het imago en de bekendheid van zowel de totale branche als van individuele processen, technieken en lidbedrijven gericht worden versterkt.

Ledenvoordeel

Leden van Vereniging ION zijn lid van een organisatie die hun belangen optimaal vertegenwoordigt bij zowel lokale, landelijke als Europese overheden. Dit zijn vaak trage en nagenoeg onzichtbare processen, waarvan de uitkomsten echter zeer ingrijpend kunnen zijn voor de totale sector. Tijdens de (voor leden gratis toegankelijke) evenementen die Vereniging ION organiseert, zijn informatie-uitwisseling, het onderhouden van bestaande en het leggen van nieuwe contacten belangrijke aspecten. Leden kunnen hun professionele netwerk in een ontspannen sfeer uitbreiden, ervaringen uitwisselen met collega's en hun eigen prestaties spiegelen aan die van vergelijkbare bedrijven (benchmarking). Elk lidbedrijf krijgt automatisch een aantal gratis abonnementen op het toonaangevende vakblad Oppervlaktetechnieken en kan daarin adverteren tegen gereduceerde tarieven. Daarnaast krijgen leden korting op het gebruik van de helpdesk, korting op audits van hun kwaliteitssysteem en korting op opleidingen. Hier op de website van Vereniging ION wordt bovendien vermeld welke leden specifieke Qual.ION-certificaten bezitten (Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod) en/of NEN EN 1090 gecertificeerd zijn. Als lid van Vereniging ION heeft u dus heel veel voordelen en draait u mee in de top van de Nederlandse oppervlaktebehandelingsbranche.

Overzicht van alle ledenvoordelen treft u hier aan.