image-20230327125457-2
Harmen IJdema - Jonkman Coating neemt ION Borghardt Award 2021 in ontvangst

https://vereniging-ion.nl/kennisartikelen/kroon-werk-zijn-niet-klaar


Genomineerden: https://vereniging-ion.nl/nieuws/genomineerden-ion-borghardt-award-bekendgemaakt-tijdens-online-kick


Vanaf 11 november 2020 is op de website www.vereniging-ion.nl de inschrijving geopend voor de ION Borghardt Award 2021. De thema’s waar in 2021 de aandacht op gelegd wordt zijn:

 1. Duurzaamheid (circulaire economie)
 2. Vakmanschap
 3. Samenwerking (ketenoptimalisatie)
 4. Innovatief bij markintroductie

Duurzaamheid (circulaire economie)
De branche staat voor duurzaamheid. We kijken dan naar 3 invalshoeken.

 • Duurzame productieprocessen
 • Duurzame bedrijven
 • Duurzame producten die de branche voortbrengt

Innovaties waarbij termen als circulaire economie, verminderen en hergebruik van afvalstromen, milieu- en arbeidsveiligheid en energie-efficiency (CO2-reductie) en alternatieve energie gebruikt worden zijn projecten die ingediend kunnen worden.

Vakmanschap
Met het hergebruik van materialen en het verminderen van SVHC-stoffen worden nieuwe technologieën noodzakelijk en wordt het vakmanschap steeds meer bepalend voor de kwaliteit van de coating. Initiatieven die het vakmanschap bevorderen of borgen kunnen als innovatie ingediend worden.

Samenwerking (ketenoptimalisatie)
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Om het bedrijfsleven van Nederland concurrerend te houden moet de hele keten sterk zijn. Hier kan een toeleverancier, een laboratorium, maar ook een applicateur een belangrijke rol in spelen. Met andere woorden, wat doet een bedrijf om de ketenpartners te ontzorgen, de kwaliteit hoog, de traceerbaarheid goed en de kosten laag te houden.

Nadrukkelijk wordt in deze editie ook gekeken naar het materialen aspect van de coating. Immers, zoals onder vakmanschap al is benoemd, wordt het samenspel van substraat, voorbehandeling, coating en onderhoud steeds belangrijker.

Innovatief bij marktintroductie
Hoewel uiteraard ook ontwikkelprojecten zijn toegelaten, willen we hier vooral benadrukken dat onderzoek gevolgd moet worden door een marktintroductie en dus een reële markt moet bedienen. Immers, het bedienen van een markt leidt tot omzet. En hier wil de jury graag zien dat er nieuwe wegen bewandeld worden. Dit kan zowel in productietechniek, alsook in product-marktcombinaties.

Criteria
Hoewel de aandacht voor 2021 vooral op deze 4 onderwerpen wordt gelegd, is elke inzending met als uitgangspunt oppervlaktetechnologie, een potentiële kanshebber. Een aantal steekwoorden als hulpmiddel daarbij zijn:

 • People, Planet en Profit
 • Ketenoptimalisatie
 • Nieuw in de markt
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Innovatief
 • Energiebesparing/CO2-reductie
 • Ontzorgen van de klant
 • Marktpotentie
 • Arbeidshygiëne/veiligheid
 • Marktbelang; beantwoordt dit een marktvraag
 • Duidelijkheid en begrijpbaarheid

Opgemerkt wordt dat veel bedrijven goede ideeën hebben en baanbrekend bezig zijn. Bescheidenheid blijkt regelmatig een reden te zijn om het betreffende voorbeeld niet in te dienen. Ten onrechte blijkt vaak. Daarom bij deze de oproep om ook voor uw gevoel niet zulke baanbrekende innovaties, toch in te sturen. Ook studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun innovatieve idee in te zenden.

Wat levert een ION Borghardt Award u op?
In de aankondigingen van de Materials+Eurofinish+Surface 2021 zal aandacht worden besteed aan de ION Borghardt Award en de genomineerden. Tevens zullen de genomineerden tijdens het evenement in Veldhoven een speciale plaats krijgen waar de inzendingen aan het publiek getoond worden, en zal aandacht worden besteed aan de genomineerden in de evenementcatalogus (Vakblad OT nummer 2021/05).
De winnaar ontvangt naast de Award (een kunstwerk van Kees Weimer), de eeuwige roem en een certificaat, ook media-aandacht in onder andere het Vakblad OT (Oppervlaktetechnieken). Het betreft onder andere een groot redactioneel artikel waarin het belang van de inzending wordt weergegeven. Uiteraard krijgen ook de nummers 2 en 3 een certificaat en de mogelijkheid om hun inzending toe te lichten in het vakblad.

De Award is tijdens de Vereniging ION Nieuwjaarsbijeenkomst, tijdens de Week van de Circulaire Economie, op 3 februari 2021 onthuld.

Indien de studentenprijs uitgereikt wordt (dit ter beoordeling van de jury), is er voor de winnaar, naast de eeuwige roem en een certificaat, ook een geldprijs van € 500,- beschikbaar. Uiteraard zal ook over deze inzending een artikel in het vakblad verschijnen.

Jury 2021
Stichting Borghardt Fonds organiseert iedere 2 jaar een innovatie award waarbij Vereniging ION de uitvoering verzorgt. De ION Borghardt Award is voor de meest innovatieve ontwikkeling ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie.

Elke editie wordt door het stichtingsbestuur een jury benoemd, die raakvlakken heeft met de aandachtsvelden, die voor de betreffende editie van de ION Borghardt Award worden gevraagd. De voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van der Weijde, Tata Steel Europe, heeft de jury op woensdag 11 november 2020 tijdens de ION Dag voor de Ondernemer voorgesteld.

De jury uit de volgende 3 personen:

 • Juryvoorzitter: prof.dr.ir. Arjan Mol; Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) van de afdeling Materials Science and Engineering (MSE) van de TU Delft alsmede president van de EFC (European Federation of Corrosion).
 • Jurylid: ir. Guido Verhoeven; Algemeen directeur en bezieler van het SIM (Strategic Initiative Materials Flanders) alsmede voorzitter van de Bond voor Materialenkennis.
 • Jurylid: Paula van Hoorik MSc; Circular Economy Officer bij Milgro.

Inschrijving
Inschrijven voor de ION Borghardt Award staat open voor bedrijven, personen en studenten en kan via de website www.vereniging-ion.nl vanaf woensdag 11 november 2020 tot en met vrijdag 23 april 2021, 18.00 uur. 

De 10 genomineerden worden op donderdag 27 mei 2021 bekend gemaakt tijdens het online Materials+Eurofinish+Surface event. De bedrijven/contactpersonen zullen persoonlijk bericht ontvangen om hierbij aanwezig te zijn. De bekendmaking van de winnaar, nummer 2 en 3 en de prijsuitreiking zal tijdens de Materials+Eurofinish+Surface 2021 op 15 september 2021 plaatsvinden.

Inschrijving kan via het digitale aanmeldingsformulier: https://www.formdesk.com/vom1/Aanmeldingsformulier_Borghardt_Award_2021.

Inzendingen buiten de inschrijvingsperiode, of zonder compleet ingevuld aanmeldingsformulier via bovenstaande link, worden als niet ontvangen beschouwd. De jury zal waar nodig aanvullende informatie vragen aan de inschrijvers. De jury bepaalt de uitslag, en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: